nedeľa 1. septembra 2013

Balkans tour ALEA IACTA EST/CONTROLLED EXISTENCE 2013


Po 7 dlhých mesiacoch driny a bookovania je naše Balkánske tour ALEA IACTA EST/CONTROLLED EXISTENCE skompletované. Veľké D Í K Y všetkým, ktorí akokoľvek pomohli. Ak všetko pôjde bez problémov, vidíme sa v 7 rôznych štátoch počas 10 dní. Štart vo štvrtok v Prahe, plagát a odkaz na akciu nižšie!!!

After 7 long months of fag and booking is our Balkans tour ALEA IACTA EST/CONTROLLED EXISTENCE completed. Big THANKS to everyone who helped us somehow. If everything goes without problems we will see in 7 different states during 10 days. Start on Thursday, flyer and event link you can find below!!!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára