sobota 10. januára 2015

NEWS

Tofužel niekedy sa stáva, že sa koncert musí zrušiť, tak ako sa stalo 21/12/2014. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí na koncert prišli aj kvoli nám, vynahradíme setom 31/1/2015 v Beroune! Prípadne čoskoro aj v Prahe a inde!

Medzitým sa nám podarilo nahrať pár nových songov, ktoré by mali výjsť čoskoro na 4 way splite, zároveň makáme na ďalších nových veciach a v r. 2015 by sme chceli vydať toho viac!!! S kým sa dozviete čoskoro! ;)

Máme aj nové triká, pánske aj dámske, viac v sekcii Merch!!!

Plánované koncerty na rok 2015 tu(ďalšie v riešení):

31/1 - Beroun, CZ
29/3 - Praha, CZ
2-5/4 - Minitour s Needful Things(DE, PL, SK)
8-9/5 - Švajčiarsko
7/6 - Praha, CZ
21-22/8 - Branišovice, CZ
28/8-5/9 - Tour s Warfuck(FR, ES, PT)
21/11 - Trier, DE

Amen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unfortunately, we had to cancel our last gig on 21st of December. We are sorry about that, mainly because of people who came to that gig also because of us, however, we will compensate it on 31st of January in Beroun! Eventually, in Prague and other places soon!

Meanwhile we recorded few new songs which should be released on 4 way split soon. Currently we are working also on more new stuff and in the year 2015 we would release more records. We will let you know which bands are involved soon! ;)

We have also some new men's as well as girlie t-shirts, more to be checked in section Merch!!!

Planned 2015 gigs below(more in progress):

31/1 - Beroun, CZ
29/3 - Prague, CZ
2-5/4 - Minitour w/ Needful Things(DE, PL, SK)
8-9/5 - Switzerland
7/6 - Prague, CZ
21-22/8 - Branišovice, CZ
28/8-5/9 - Tour w/ Warfuck(FR, ES, PT)
21/11 - Trier, DE

Amen.